ἀνθρηδών

ἀνθρηδών, -όνος
Grammatical information: f.
Meaning: `hornet' (D. S.)
Other forms: ἀνθρήνη f. `bee, wasp' (Ar.); ἀνθηδών f. `bee' (Damocr. ap. Gal.)
Origin: PG [a word of Pre-Greek origin]
Etymology: No doubt a substatum word. Beside ἀνθρηδών, ἀνθρήνη we find τενθρηδών f. (Arist.), τενθρήνη (Nik.); τενθρήνιον (Arist.). There are several forms which lack the first nasal: τεθρηνιώδης (Hp.), ἀθρήνη (Suidas etc.) and without red. or ἀ-, θρήνη, (Eust.), θρηνώδης (Democr. ap. Ael.); Winter Proth. Vok. 45. Cf. further θρῶναξ κηφήν. Λάκωνες H. (I know of no other cases with η\/ω). Note also πεμφρηδών f. `a wasp' (Nic.). So we have a root θρη\/ων- with prothetic vowel or reduplication (cf. κεκρύφαλος, Σίσυφος) and prenasalization; Kuiper FS Kretschmer 221f. For ν\/δ cf. perhaps φληναφάω - φληδῶντα. Πεμφρηδών may show that the word had a labio-velar (Beekes Glotta 73, 1995\/6, 12f.). - There is no ground to assume that τενθρήνη, τενθρηδών are dissimilated from *τερθρ-. Relation with ἀθήρ, ἀνθέριξ is therefore improbable. Not to θρέομαι, θόρυβος. - τεθρηδών πρωρεύς H. rather a joking formation of the sailors' language after the animal names in -ηδών (Chantr. Form. 360f.). A difficult problem is the relation to Germanic and Balto-Slavic words: OS dren, drāno (Germ. Drohne), Lith. trãnas; s. Kuiper l.c. 222.
Page in Frisk: 1,110

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

  • andher-, n̥dher- —     andher , n̥dher     English meaning: ‘stem, spike”     Deutsche Übersetzung: ‘spitze, Stengel”     Material: Nur griechisch: ἀθήρ “ an ear of corn “, ἀνθέριξ “ stalk point, stalk “, ἀνθέρικος “ Stalk, stem of a plant “, ἀνθερεών “ chin “ as “ …   Proto-Indo-European etymological dictionary

  • bher-4 —     bher 4     English meaning: to roar, buzz, onomatopoeic words     Deutsche Übersetzung: in Schallworten “brummen, summen” under likewise     Note: An extension at most in *bherem “drone, grumble” and treated onomatopoeic words under bherg… …   Proto-Indo-European etymological dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.